Upravit stránku

Operace tryskání mohou mít různé cíle - odstranění koroze, starých nátěrů a nečistot, odstanění vodního kamene nebo povrchové oxidace, matování nebo sjednocení povrchu povrchu, zpevnění povrchu (shotpeening), vyčištění výrobků zhotovených 3D tiskem a další. Aby došlo k jejich splnění je třeba zvolit správnou tryskací techniku i tryskací materiály. Rádi vám s jejich výběrem pomůžeme.

Níže uvádíme některé informace, na které se naši zákazníci často ptají.

Tryskání

 • Tryskání nebo pískování

  Tryskání nebo pískování

  Tryskání je způsob úpravy povrchu materiálu. Jedná se o proces, při kterém je povrch předmětu vystaven dopadu částic tryskacího média, které jsou pod vysokým tlakem velkou rychlostí aplikovány z tryskací pistole nebo trysky. Jedná se tedy o směs abraziva a vzduchu (u suchého tryskání) nebo o směs abraziva, vody a vzduchu (u mokrého tryskání). Tryskání je účinnou metodou pro odstranění rzi, nečistot, starých nátěrů, oxidace, přípravu povrchu před nátěrem atd.

  Pískování je v podstatě totéž. Jedná se o starší, ne zcela správný, avšak v praxi stále používaný termín. Jeho původ pochází z dob, kdy se k tryskání ve velké míře používal křemičitý písek. V současnosti je k dispozici celá řada kvalitnějších a účinnějších tryskacích materiálů pro různé tryskací operace.

  Tryskací technika tedy zahrnuje tryskací zařízení, která jsou označována nejen jako tryskací kabiny, tryskací boxy, tryskací komory, tryskací kontejnery ale i jako pískovací kabiny, pískovací boxy, pískovací zařízení, pískovačky, pískovací komory a další.

 • Jaké jsou příklady tryskání v praxi

  Jaké jsou příklady tryskání v praxi

  V tabulce uvádíme příklady konkrétních tryskacích (pískovacích) operací prováděných našimi zákazníky:

  OperacePoužívané abrazivo
  ozdobné tryskání skla (skleničky, lahve, zrcadla, ploché sklo)hnědý korund F120, případně F220
  zpevňování povrchu (shot peening)keramické kuličky Ceraball - spec. provedení JZ
  odstranění popalů u svarů na nerezové oceliskleněná balotina, sekaný nerezový drát, bílý korund
  odstranění povrchové a hloubkové rzihnědý korund, přírodní granát, ocelová drť
  odstranění stop po fréze u hliníku, odstranění povrchového plakukeramické kuličky Ceraball za mokra, hliníkový drát, bílý korund
  renovace hliníkových součástek u automobilových veteránůskleněná balotina, bílý korund
  renovace ocelových součástek a plechů u automobilových veteránůpřírodní granát
  odstranění povrchového znečištění u turbínových lopatekdrcený plast
  odstranění nátřiku separátoru z foremhnědý korund F36
  odstranění jemných otřepů na naostřených materiálechskleněná balotina 70-110 µm
  čištění forem od napečenindrcené sklo
  čištění forem bez poškozenískleněná balotina 40-70 µm
  sjednocení povrchu u hliníkových odlitkůocelová drť GH 40-80
  odstranění rzi a barevocelová drť GH 40-80
  sjednocení pevnostních ocelových dílů před povrchovou úpravouskleněná balotina, keramické kuličky
  odjehlování dílůskleněná balotina, drcený plast, ořechové skořápky
  odjehlování hliníkových dílů bez povrchového poškozenípolybeads
  vyhlazení povrchu dílů z 3D tiskupolybeads
  zdrsnění plastů před povrchovou úpravoubílý korund
  sjednocení povrchu u nerezových materiálůkeramické kuličky, skleněná balotina, bílý korund
  odstranění popalů na svárech u nerezových dílůskleněná balotina
  odstranění hloubkové oxidace u hliníkových dílůskleněná balotina

   

 • Jaké faktory ovlivňují výsledek tryskání

  Jaké faktory ovlivňují výsledek tryskání

  Účinnost tryskání a výsledný vzhled otryskaného povrchu ovlivňuje několik faktorů:

  • vzdálenost trysky od tryskaného povrchu
  • úhel pod kterým se tryská
  • doba tryskání daného místa
  • tryskací materiál - abrazivo (druh, tvar, velikost, tvrdost)
  • systém tryskání - přímý tlakový nebo injektorový
  • tlak vzduchu na trysce
  • velikost používané trysky
  • dávkování abraziva
   Ruční tryskání v tryskací kabině
   Ruční tryskání v tryskací kabině
   Kovový povrch s různým stupněm znečištění - stav před a po tryskání
   Kovový povrch s různým stupněm znečištění - stav před a po tryskání
  • Jaké technické normy se vztahují k tryskání

   Jaké technické normy se vztahují k tryskání

   K tryskání (pískování) se vztahují níže uvedené normy:

   ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu

   Tato norma, někdy označovaná pro svůj původ jako švédská, zavádí parametr „Sa“ pro 4 stupně přípravy povrchu (čistoty povrchu) dosažitelné tryskáním (otryskáváním):

   Sa 1Lehké otryskání
   Sa 2Důkladné otryskání
   Sa 21/2Velmi důkladné otryskání
   Sa 3Otryskání na vizuálně čistý ocelový povrch

    

   ČSN EN ISO 8504-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání

   Tato norma popisuje metody tryskání.

   ČSN EN ISO 11124-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků

   ČSN EN ISO 11126-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků

   Tyto norma specifikují kovové a nekovové tryskací materiály.

  Tryskací kabiny

  • Jak pracuje přímotlaková tryskací kabina

   Jak pracuje přímotlaková tryskací kabina

   U kabin se systémem přímého tlaku je do tryskací pistole jednou hadicí přiváděn tlakový vzduch již s obsahem tryskacího média. Ke smíšení dochází už před vstupem do hadice, kdy je z tlakové nádoby médium vytlačováno do proudu stlačeného vzduchu. Přímotlakové tryskání umožňuje lepší regulaci pracovního tlaku i obsahu tryskacího materiálu ve směsi. Pracuje v cyklech. Je vhodné pro tryskání všemi typy tryskacích materiálů. Má širokou škálu aplikací, od jemného až po razantní tryskání.

    Funkční schema přímotlakové tryskací kabiny Normfinish DP
    Funkční schema přímotlakové tryskací kabiny Normfinish DP
   • Jak pracuje injektorová tryskací kabina

    Jak pracuje injektorová tryskací kabina

    Injektorový systém pracuje se 2 hadicemi napojenými na tryskací pistoli. Jedna přivádí stlačený vzduch, druhá tryskací médium ze zásobníku, které je přisáváno podtlakem a poté urychlováno proudícím vzduchem. Injektorové tryskání umožňuje nepřetržitý provoz. Je vhodné pro jemnější a lehčí tryskací materiály.

     Funkční schema injektorové tryskací kabiny Normfinish DI
     Funkční schema injektorové tryskací kabiny Normfinish DI
    • Co je cyklon a jak funguje

     Co je cyklon a jak funguje

     Součástí všech tryskacích kabin LEERING Normfinish (vyšší řada) i některých kabin Mistral (základní řada) je cyklon - zařízení pro čištění a recyklaci tryskacího média. Jedná se tedy o odlučovač prachu a hrubších nečistot od tryskacího materiálu.

     Při tryskání dochází v kabině k smíchání použitého abraziva s otryskaným materiálem. Tato znečištěná směs je nasávána do cyklonu, kde rotuje. Rotující médium, prach a nečistoty prochází přes kaskádový třídič. Při průchodu kaskádou dochází k oddělení prachových částic, které jsou ihned odsávány dále do do filtru a těžších úlomků materiálu (barva, rez atd.), které padají díky své hmotnosti dolů na síto, kde jsou zachyceny. Výsledkem je pak vyčištěné tryskací medium, které končí v úložišti nad tlakovou či směšovací nádobou, připravené pro opětovné použití.

      Funkční schema - zapojení cyklonu v přímotlakové tryskací kabině
      Funkční schema - zapojení cyklonu v přímotlakové tryskací kabině
     • Jaké tryskací kabiny jsou určeny na čištění výrobků z 3D tisku

      Jaké tryskací kabiny jsou určeny na čištění výrobků z 3D tisku

      U výrobků zhotovených 3D tiskem v práškovém loži - metodami MJF nebo SLS (polymery) a EBM nebo SLM (kovy) - je většinou třeba následně provést jejich čištění (depowdering), případně i úpravu povrchu (shotpeening).

      Aditivní výroba - 3D tisk - postprocessing

      Pro tyto operace dodáváme speciálně konstruováné tryskací kabiny Normfinish 3D. Ty umožňují automatické tryskání (v rotujícím bubnu nebo na pásu) a/nebo ruční tryskání. Kabiny jsou k dispozici ve dvou variantách:

      • Normfinish 3D Clean - pro čištění 3D tištěných výrobků

      Čištění je prováděno tryskáním, které z výrobku odstraní částice prášku a volné částice. Pro depowdering jsou používána speciální tryskací materiály (např. skleněná balotina nebo keramické kuličky), jejichž typ a velikost částic závisí na materiálu výrobku. Tryskací kabiny 3D Clean jsou standardně nebo volitelně vybaveny ionizační jednotkou, aby se omezil vznik statické elektřiny. Všechny modely mají certifikaci ATEX.

      • Normfinish 3D Smooth - pro úpravu povrchu 3D tištěných výrobků

      Při shotpeeningu 3D tištěného výrobku je jeho povrch tryskán zaobleným médiem (např. polybeads). Stává se více kompaktním, homogenním a vizuálně i hmatatelně hladším. Dochází rovněž ke snížení pórovitosti. Shotpeening umožňuje výrazné zlepšení povrchu pro následné nanášení barvy. Kabiny 3D Smooth jsou standardně nebo volitelně vybaveny ionizační jednotkou a systémem pro rozstřik antistatické kapaliny, aby se omezil vznik statické elektřiny. Všechny modely disponují certifikací ATEX.

      Normfinish 3D Solid Clean
     • Co je certifikace ATEX a k čemu slouží

      Co je certifikace ATEX a k čemu slouží

      ATEX je zkratka pro "ATmosphere EXplosible" a zároveň pro směrnice ATEX 94/9/ES a ATEX 2014/34/EU Evropské unie, které se týkají prodeje zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich uvádění do provozu.

      ATEX Class II 3/-D T125°

      Tryskací zařízení pro práci s materiály, při kterých by mohly vzniknout směsi s potenciálním nebezpečím exploze (plastové směsi používané pro 3D tisk, hliník, titan atd.) musí mít povinnou certifikaci ATEX Class II 3/-D T125°. Certifikace garantuje, že technika je schválena pro bezpečný provoz. Je označena štítkem Ex.

       Technické požadavky pro tyto tryskací kabiny zahrnují zejména:

       1. použití ventilátorů Ex
       2. použití filtračních patron Ex
       3. uzemnění komponent i celé kabiny
       4. použití hadic Ex
       5. schválení celkové konstrukce stroje, která musí obsahovat např. cyklon
        ATEX - štítek
       • Jaká je spotřeba vzduchu u tryskacích kabin Normfinish

        Jaká je spotřeba vzduchu u tryskacích kabin Normfinish?

        Požadovaný objem vzduchu, který je třeba přivádět do tryskací kabiny z kompresoru, závisí zejména na systému tryskání, průměru trysky, pracovním tlaku i dalších faktorech. U injektorových pískovacích kabin je spotřeba vzduchu nižší než u přímotlakových. Pro přibližnou orientaci můžeme uvést následující hodnoty:

        Přímotlakové kabiny DP, MP - požadovaný objem vzduchu [m3/min]                                              (760 mm Hg, 15°C)
        Průměr trysky [mm] Pracovní tlak [bar]
                                      2345678
        4                                    0,4360,5790,7230,8651,011,151,3
        6 0,9811,3041,631,952,272,62,92
        8 1,752,322,893,464,044,625,19
        10 2,723,624,525,416,317,218,11

         

        Injektorové kabiny DI, MI - požadovaný objem vzduchu [m3/min]                                                    (760 mm Hg, 15°C)
        Průměr trysky [mm]Průměr injektoru [mm]Pracovní tlak [bar]
          2345678
        630,2450,3260,4060,4870,5680,6490,73
        83,70,4360,5790,7230,8651,011,151,3
        103,70,4360,5790,7230,8651,011,151,3

        Tryskací materiály

        • Jaké jsou používány tryskací materiály

         Jaké jsou používány tryskací materiály?

         Volba správného tryskacího materiálu pro daný úkol, ať už je to odstranění rzi, příprava povrchu pro další úpravu, zpevnění povrchu (shotpeening) nebo jiný, zásadně ovlivňuje výsledek tryskání. K dispozici máme abraziva různých typů a parametrů, která jsou nejčastěji rozdělována podle materiálu na nekovová a kovová a podle tvaru částic na ostrohranné a sférické (zaoblené).  Každé konkrétní médium dané frakce má pak svoje oblasti použití. Všechny, mimo uhličitanu vápenatého a sody bicarbony lze při tryskání recyklovat.

         Abrazivní materiály - rozdělení

         NekovovéKovové
         AnorganickéOrganickéŽeleznéNeželezné
         Umělý hnědý korundDrcené ořechové skořápkyOcelová drťZinkový sekaný drát
         Umělý bílý korundOvocné peckyOcelový granulátZinkový granulát
         Karbid křemíkuPísekOcelový sekaný drátMosazný sekaný drát
         Přírodní granátSuchý ledNerezový sekaný drátHliníkový sekaný drát
         Skleněná balotina Ocelová struska 
         Drcené sklo   
         Keramické kuličky   
         Uhličitan vápenatý   
         Soda bicarbona   
         Plastové tryskací materiály  
          

         Nejpoužívanější tryskací materiály

         Umělý hnědý korund (8-9 Mohs)

         • nejběžnější tryskací médium, používané od hrubého tryskání až po velmi jemné opracování povrchu
         • velmi tvrdý, ostrohranný, trvanlivý, může být mnohokrát recyklován
         • výsledný vzhled tryskaného povrchu je matný, dochází k určitému min. úběru tryskaného materiálu
         • pro odstranění rzi, starých nátěrů, čištění povrchů obecně, tryskání skla nebo jako příprava povrchu pro další operace

         Umělý bílý korund (8-9 Mohs)

         • obdobné vlastnosti jako hnědý korund
         • použití tam, kde je nutné zabránit kontaminaci povrchu zbytkovým železem
         • pro tryskání povrchů z nerezu a slitin hliníku

         Karbid křemíku (9-9,5 Mohs)

         • nejtvrdší tryskací materiál, trvanlivý, může být vícekrát recyklován
         • výsledný vzhled tryskaného povrchu je matný, dochází k určitému úběru tryskaného materiálu
         • pro tryskání nejtvrdších materiálů, příprava podkladu pro následné svařování nebo pájení

         Přírodní granát (7-8 Mohs)

         • velmi tvrdý, ostrohranný, tryskací materiál
         • má obdobné použití jako umělý korund, je levnější, ale více tříštivý
         • výsledný vzhled tryskaného povrchu je matný, dochází k určitému min. úběru tryskaného materiálu
         • pro odstranění rzi, starých nátěrů, čištění povrchů obecně, tryskání skla nebo jako příprava povrchu pro další operace
         • speciálně vytříděný je rovněž používán pro řezání vodním paprskem

         Skleněná balotina (5-6 Mohs)

         • skleněné kuličky pro jemné tryskání s recyklací (mohou být použity až 100x)
         • používají se většinou jako 2. operace po předchozím očištění, sjednocení a zmatování ostrohranným korundem nebo granátem
         • pro dosažení hladkého „saténového“ povrchu
         • aplikace jako finální úprava nerezu nebo příprava barevných kovů pro další operaci (eloxování hliníku, galvanické pokovování aj.)
         • lze použít pro lehké až střední tryskání pro snížení napětí v povrchové vrstvě (shotpeening).

         Drcené sklo (5-6 Mohs)

         • univerzální tryskací materiál se širokým spektrem aplikací, od odstraňování rzi až po jemné restaurování (např. cihel nebo vápence)
         • efektivní náhrada za dříve používané tryskání pískem

         Keramické kuličky (50-65 HRC)

         • mají vyšší hustotu a tvrdost než skleněná balotina
         • moderní tryskací materiál, vykazující vynikající výsledky a životnost (až 15x vyšší než u korundu)
         • používají se pro čištění, např. odstraňování zbytků karbonu z forem, odhrotování tenkých těsnících kroužků a manžet, zpevňování povrchu kovových a nekovových dílů, apretace a dokončování povrchu výrobků z nerezových ocelí pro potravinářský a farmaceutický průmysl, dokončování povrchu implantátů a lékařských nástrojů

         Uhličitan vápenatý (3 Mohs)

         • inertní granulovaný materiál, používaný zejména na obnovu památek
         •  jeden z nejúčinnějších a nejméně invazivních materiálů pro čištění kamene, cihel a nebo kamenotiskových materiálů
         • ideální pro čištění kamenných prvků a zejména křehkých starých cihel na památkových objektech, znečištěných sazemi, černými krustami nebo solnými mapami.  
         • vhodný i na čištění zoxidovaného nebo silně znečištěného hliníku (např. bloky motorů, chladiče) nebo tam, kde je třeba předejít poškození elektrických obvodů, hydraulických okruhů, ložisek, pryžových součástí, dílů z tvrdých plastů nebo jakýchkoli křehkých povrchů

         Soda bicarbona – hydrogenuhličitan sodný (2,5 Mohs)

         • pro šetrné čištění kovových povrchů, zoxidovaného hliníku, nerezové oceli nebo chromovaných povrchů
         • hygienicky nezávadná, ideální např. pro čištění v potravinářských provozech
         • vhodná pro tryskání za sucha i za mokra

         Plastové abrazivo (3-4 Mohs)

         • měkký materiál pro tryskání s recyklací, vyznačuje se téměř nulovou prašností a dlouhou životností
         • nedochází k úběru základního materiálu ani u pokovených či nerezových výrobků
         • šetrné tryskání hliníku, kompozitů a plastů - čištění či odhrotování elektrických, elektronických součástek, polovodičových integrovaných obvodů, odstraňování laků, matování a jiné čištění
         • pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu

         Ořechové skořápky (2,5-3 Mohs)

         • ekologický materiál pro šetrné tryskání např. dřeva, hliníku, plastů nebo kompozitů, používá se pouze na čištění povrchu, odstraňování plaku a nečistot
         • nachází využití např. v leteckém průmyslu nebo restaurátorství

         Ocelová drť (40-65 HRC)

         • agresivní, ostrohranný tryskací materiál, neštěpí se tak snadno jako korund
         • vytváří jednotný hrubší matný povrch, je třeba počítat s určitým úbytkem základního materiálu
         • pro odstranění rzi, starých nátěrů a vodního kamene z ocelových povrchů

         Ocelový granulát (40-51 HRC)

         • zrna mají nepravidelný, kulatý tvar a jsou tedy šetrnější ke komponentům tryskacího zařízení
         • médium má poměrně vysokou životnost, nižší prašnost a vykazuje efektivní čistící účinek
         • používá se zejména v metačích s metacími koly, pro čištění plechů, svárů, nádrží, zpevňování povrchu, přípravu povrchu před lakováním či zinkováním, před nátěrem, čištění odlitků a forem, trakčních motorů, vodních turbín, ve slévárenství
         • uplatnění nachází také při tryskání betonu

         Ocelový sekaný drát (40-50 HRC)

         • abrazivo vysoké účinnosti a životnosti, při nízké prašnosti
         • k dispozici v několika tvarech (válcovitý nebo s různým stupněm zakulacení)
         • pro běžné čištění kovových povrchů a odstraňování koroze – slévárenské výrobky, ocelové plechy, trubky aj.

         Nerezový sekaný drát (30-45 HRC)

         • médium pro čištění i kuličkování (podle tvaru), nedochází ke kontaminování tryskaného povrchu železem, proces je bezprašný, svůj tvar si udržuje déle než lité abrazivo
         • vytváří světlý až lesklý povrch
         • k dispozici v několika tvarech (válcovitý nebo s různým stupněm zakulacení)

         Zinkový sekaný drát (20-30 HRC)

         • médium pro čištění i kuličkování (podle tvaru), měkčí než ocelové nebo nerezové tryskací materiály, proces je bezprašný
         • povrch získá jednotnou rovnoměrnou lesklou strukturu
         • k dispozici v několika tvarech (válcovitý nebo s různým stupněm zakulacení)
         • použití například pro čištění hliníkových nebo zinkových forem a výrobků

         Litý zinkový granulát (20-30 HRC)

         • tryskací materiál sférického tvaru a relativně nízké tvrdosti, proces je bezprašný
         • povrch získá jednotnou rovnoměrnou lesklou strukturu, nedochází k úbytku základního materiálu
         • používá se zejména v metačích k čištění hliníkových či zinkových forem a výrobků
         • využívá se v různých subdodavatelských odvětvích automobilového průmyslu

         Mosazný sekaný drát

         • médium pro tlakové tryskání i metání, měkčí než ocelové nebo nerezové tryskací materiály, proces je bezprašný
         • nedochází k úbytku tryskaného materiálu
         • povrch získá jednotnou rovnoměrnou lesklou strukturu
         • k dispozici v několika tvarech (válcovitý nebo s různým stupněm zakulacení)
         • použití například pro čištění hliníkových nebo zinkových forem a výrobků

         Většinu standardně používaných tryskacích materiálů můžete jednoduše nakoupit přímo v našem eshopu.

        • Jak poptat tryskací materiály

         Jak poptat tryskací materiály

         Abychom vám mohli pomoci s výběrem správného tryskacího materiálu, budeme potřebovat následující informace:

         1. jaké tryskací (pískovací) zařízení používáte (mobilní, box, kabinu, kontejner)
         2. kolik l/min vzduchu dodává váš kompresor
         3. jaký používáte průměr trysky
         4. jaký je doporučený rozměr zrna pro vaše zařízení
         5. jaký druh materiálu budete tryskat (ocel, nerez, hliník, sklo, plast nebo jiný)
         6. jaké jsou požadavky na výsledný povrch (odstranění rzi, barvy, povrchových nečistot, zdrsnění povrchu)

         Základní nabídku abraziv uvádíme v našem eshopu. Většinu běžně používaných tryskacích materiálů držíme skladem, další speciální jsou pak k dispozici na vyžádání.

        Čištění 3D tištěných produktů tryskáním (depowdering)
        Nahoru

        Tento web využívá cookies

        Co jsou cookies a k čemu je potřebujeme? Jsou to soubory, které nám pomáhají zlepšovat e-shop, aby se vám lépe nakupovalo. Díky nim vám můžeme ukazovat jen reklamu, o kterou stojíte, a nic tak nezvrtáme. Dovolíte nám je sbírat? Více o cookies

        Nastavení cookies

        Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více o cookies